תקציר עמ' 508 - ת. 9

פתרון תרגיל חזרה הכולל פונקציות מעריכיות