תקציר עמ' 493 - ת. 4

תרגיל חזרה בנושא חשבון אינטגרלי הכולל פונקציות מעריכיות