תקציר נפחים - פונקציות חזקה עם מעריך רציונאלי ופונקציות עם שורשים

חישוב נפח גוף סיבוב עם פונקציה עם שורש שלישי, עמ׳ 482 - דוגמה