חישוב נפח גוף סיבוב עם פונקציות שהפונקציות הקדומות שלהן הן פונקציות לוגריתמיות, עמ׳ 479 - דוגמה