נוסחה לחישוב נפח, חישוב נפח גוף סיבוב המתקבל על ידי סיבוב שטח, עמ׳ 476-475 - דוגמה