תקציר עמ' 469 - ת. 3

תרגיל חזרה בנושא חישוב שטחים הכולל פונקציות מעריכיות