תקציר עמ' 463 - ת. 4

חישוב שטחים בעזרת זיהוי הנגזרת של פונקציות מעריכיות