תקציר עמ' 462 - ת. 10

פתרון תרגיל מסכם בנושא חישוב שטחים ומציאת אינטגרל בעזרת חילוק פולינומים