תקציר שטחים - פונקציות עם שורשים ריבועיים

חישובי שטחים עם פונקציה מהצורה (y=√ f(x כאשר (f(x היא פונקציה ליניארית