חישובי שטחים של פונקציות חזקה עם מעריך רציונאלי ופונקציות עם שורשים לא ריבועיים, עמ׳ 453 - דוגמה