תקציר שטחים - פונקציות מעריכיות

חישובי שטחים, הנוסחה היסודית לחישוב שטח, עמ׳ 435 - דוגמה א׳