תקציר אימות אינטגרלים על ידי גזירה

מציאת אינטגרל על פי הנגזרת, עמ׳ 432 - דוגמה