תקציר מציאת הפונקציה על פי נגזרתה ונקודה שעליה - פונקציות מעריכיות

מציאת פונקציה מעריכית על פי נגזרתה וערך קיצון, עמ׳ 416 - דוגמה א׳