מציאת אינטגרל שהפונקציה הקדומה שלה היא פונקציה מורכבת, עמ׳ 412 - דוגמה א׳