הגדרת המרחק בין מישורים מקבילים, המרחק בין מישורים מקבילים, עמ׳ 564 - דוגמאות א׳-ב׳