תקציר המרחק בין ישר ומישור מקבילים

הגדרת המרחק בין ישר ומישור מקבילים, המרחק בין ישר ומישור מקבילים, עמ׳ 560 - דוגמה