תקציר מרחק נקודה מישר

הגדרה של מרחק נקודה מישר, מרחק נקודה מישר במישור, נוסחה למציאת מרחק הנקודה מהישר, מרחק נקודה מישר במרחב, עמ׳ 545 - דוגמא א׳