תקציר הזוית בין שני מישורים

הגדרת הזוית שבין שני מישורים, חישוב הווית שבין שני מישורים, עמ׳ 536 - דוגמאות א׳-ב׳