תקציר הזוית בין ישר למישור

הגדרת הזוית שבין ישר למישור, חישוב הזוית בין ישר למישור, עמ׳ 530-529 - דוגמאות א׳-ב׳