הגדרת ישר הניצב למישור, ישר הניצב למישור הנתון על ידי הצגה פרמטרית, עמ׳ 518 - דוגמה א׳