תקציר הזוית בין שני ישרים

הגדרת הזוית בין שני ישרים, עמ׳ 512 - דוגמה א׳