תקציר המצב ההדדי של שני מישורים

המצב ההדדי של שני מישורים במרחב, המצב ההדדי של שני מישורים על פי משוואותיהם, עמ׳ 501 - דוגמאות א׳-ב׳