תקציר המצב ההדדי של שני ישרים

המצב ההדדי של שני ישרים במרחב, קביעת המצב ההדדי של שני ישרים, עמ׳ 486 - דוגמה א׳