תקציר עמ 482 - ת. 37

תרגיל בנושא המשוואה הכללית של מישור הכולל פרמטרים