תקציר עמ 481 - ת. 29

מציאת משוואת שני מישורים העוברים דרך נקודות נתונות