תקציר עמ׳ 480 - ת. 7

מציאת נקודות חיתוך של מישור עם הצירים x, y ו-z, מציאת משוואות הישרים שהמישור חותך מהמישורים