תרגיל מסכם בנושא הצגה פרמטרית של מישור, מציאת הצגה פרמטרית של מישור פאה של טטראדר