תקציר עמ׳ 472 - ת. 38

תרגיל מסכם בנושא הצגה פרמטרית של מישור, מציאת הצגה פרמטרית של מישור פאה של טטראדר