תקציר עמ 471 - ת. 29

מציאת הצגות פרמטריות של שני מישורים העוברים דרך ישר נתון