תקציר עמ׳ 471 - ת. 23

פתרון תרגיל מתקדם בנושא הצגה פרמטרית של מישור