תקציר עמ׳ 463 - ת. 51

פתרון תרגיל מסכם בנושא הצגה פרמטרית של ישר