תקציר עמ' 462 - ת. 44

פתרון תרגיל מתקדם בנושא הצגה פרמטרית של ישר