תקציר עמ' 450 - ת. 12

מציאת וקטור היוצר זויות שוות עם וקטורים נתונים, מציאת הזוית השווה