תקציר עמ' 446 - ת. 46

תרגיל מסכם בנושא המכפלה הסקלרית בהצגה אלגברית בשילוב חישוב שטח משולש, חישוב נפח פירמידה