תרגיל מסכם בנושא המכפלה הסקלרית בהצגה אלגברית בשילוב חישוב שטח משולש, חישוב נפח פירמידה