תקציר עמ' 445 - ת. 36

הוכחה שמקצועות טטראדר ניצבים זה לזה, חישוב נפח טטראדר