תקציר עמ׳ 443 - ת. 22

מציאת k על פי הזוית שבין וקטורים נתונים