פתרון תרגיל בנושא וקטור החוצה את הזוית שבין שני וקטורים אלגבריים