תקציר עמ׳ 436 - ת. 33

פתרון תרגיל בנושא וקטור החוצה את הזוית שבין שני וקטורים אלגבריים