תקציר עמ׳ 435 - ת. 23

פתרון תרגיל בנושא חישוב האורך של וקטור והמרחק בין שתי נקודות המשלב צורות מישוריות