תקציר עמ' 352 - ת. 4

פתרון תרגיל הכולל שני נסיונות (שלבים)