תקציר הגדרת ההסתברות והמאורע המשלים

הגדרת ההסתברות, המאורע המשלים