תקציר מושגים יסודיים בהסתברות

מושג ההסתברות ומשמעותו, מושגים יסודיים בהסתברות