תקציר מעגל חוסם משולש

הגדרת מעגל חוסם משולש, משפט המעגל החוסם משולש, עמ׳ 343 - דוגמה