תקציר שני משיקים למעגל - המשך

עמ׳ 314 - דוגמה ב׳, הגדרת זוית ראייה של מעגל