תקציר סיכום המושגים העיקריים - זויות במעגל

זוית היקפית, משפט עיקרי של זוית היקפית, זוית פנימית, משפט הזוית הפנימית, זוית חיצונית, משפט הזוית החיצונית