תקציר עמ' 300 - ת. ג6

מציאת זוית פנימית בעזרת משפט זוית חיצונית למעגל