תקציר זויות חיצונית במעגל

הגדרת זוית חיצונית למעגל, הוכחת משפט זוית חיצונית למעגל