תקציר זויות פנימית במעגל

הגדרת זוית פנימית במעגל, הוכחת משפט זוית פנימית במעגל