פתרון תרגיל בנושא זויות היקפיות הנשענות על קשתות שוות