תקציר עמ' 296 - ת. 6

פתרון תרגיל בנושא זויות היקפיות הנשענות על קשתות שוות