תקציר זויות היקפיות הנשענות על קשתות שוות

זויות היקפיות ומיתרים, זויות היקפיות וקשתות, עמ׳ 295 - דוגמה