תקציר עמ' 293 - ת. 10

פתרון תרגיל בנושא זוית ישרה הנשענת על קוטר, הוכחה כי קטע הוא קוטר ונקודה נתונה היא מרכז המעגל