תקציר עמ' 293 - ת. 7

פתרון תרגיל בנושא זוית היקפית הנשענת על קוטר